Fiyat Listesi

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (TL. KDV. DAHİL)

 

EV/SÜS HAYVANLARI MUAYENE ve KLİNİK İŞLEMLER ÜCRET TARİFESİ

Muayene ve Konsültasyonlar

Kedi

Köpek

Muayene

20

20

Kontrol

10

10

Rapor düzenleme ücreti

5

5

 

 

 

Muayene

Kafes kuşları

5

Muayene

Sürüngenler

5

Muayene

Kemirgenler

5

Kontrol

Kafes kuşları

2

Kontrol

Sürüngenler

2

Kontrol

Kemirgenler

2

Not: İlk muayene ile ikincisi arasında 15 günden fazla zaman var ise tekrar muayene ücreti alınır.

 

Muayene Sonrası Klinik Prosedürler

 

Kedi

Köpek

Enema(lavman)

20

20

Ağızdan ilaç içirme

2

2

Gastrik lavaj

20

20

Mide sondası uygulama

10

10

Beslenme sondası uygulama

10

10

Oksijen tedavisi (yarım saati)

40

40

Torasik hava drenajı

20

20

Torasik sıvı drenajı

20

20

Transtrakeal yıkama

10

10

Bronkoalveolar lavaj

30

30

Ayaktan yabancı cisim çıkartma

10

10

Kulaktan yabancı cisim çıkartma

20

20

Burundan yabancı cisim çıkartma

20

20

Tırnak kesme

5

5

Mikroçip implantasyon

10

10

Otopsi uygulaması

100

100

Ötenazi uygulaması

5

5

Anal keselerin temizlenmesi

5

5

Korneal flurosein uygulaması

10

10

Schirmer göz yaşı testi

5

5

Oftalmik tonometri

10

10

Karın içindeki sıvı drenajı

20

20

Abdominosentez ile örnek alınması

5

5

Dişi idrar yolları sondalama

10

10

Erkek idrar yolları sondalama

10

10

Sistosentez ile örnek alınması

5

5

Yara temizleme

15

15

Pansuman uygulaması

10

10

Kulak temizleme, yıkama

20

20

Enjeksiyonlar (hangi yolla uygulandığı fark etmeden hepsi)

5

5

 

 

 

Radyolojik Muayeneler

Röntgen film çekimi (tüm boylar)

10

10

Gastroenterografi (film ücretleri ile birlikte)

50

50

Pozitif kontrast kolonografi

10

10

Myelogram

10

10

Sheliogram

10

10

Kalça displazisi

-

20

Kalça ve dirsek displazisi

-

40

Omuz ve dirsek displazisi

-

40

İntravenöz pyelogram

5

5

Pnömosistogram

5

5

Pozitif sistogram

5

5

Üretrogram

5

5

Dental grafiler

5

5

 

 

 

Ultrasonografik Muayeneler

Kardiyak ultrasonografi

10

10

Abdominal ultrasonografi

10

10

Jinekolojik Muayene

10

10

 

 

 

EKG

20

30

EKG HOLTER

40

40

Endoskopik Muayeneler

20

20

 

 

 

Anestezi, Sedasyon ve Operasyona Hazırlık Uygulamaları

Sedasyon

5

5

Enjektable genel anestezi

20

20

İnhalasyon anestezisi

25

25

Lokal anestezi

10

10

Operasyona hazırlama

10

10

Epidural anestezi

15

15

 

 

 

Kastrasyon (orşidektomi)

20

30

Ovariohisterektomi

50

50

Sezaryan operasyonu

70

70

Prolapsus vagina operasyonu

50

50

Doğuma yardım

20

20

Meme tümörü ekstirpasyonu

100

100

Tüm ortopedik cerrahi operasyonları ve girişimleri

50

50

Tüm otolarengeal cerrahi operasyonları

20

20

Tüm gastrointestinal cerrahi operasyonları

50

50

Tüm oftalmik operasyonlar

20

20

Tüm yumuşak doku operasyonları

30

30

Tüm dental girişimler

20

20

Not: Gerekli olan işlemlerde ayrıca anestezi, malzeme ve ilaç ücreti ilave edilecektir.

 

 

 

Hospitalizsyon (mama ve kum hariç)

5

5

 

 

 

Laboratuvar Muayeneleri

Kan alımı

5

5

Kan glukoz testi (striple)

5

5

Kan serum biyokimyasal testi (her birim)

15

15

Hemogram

30

30

Eritrosit sayımı

5

5

Lökosit sayımı

5

5

Hematokrit

5

5

Total protein

15

15

Trombosit

5

5

Formül lökosit

5

5

Sedimentasyon

5

5

Kanama ve pıhtılaşma süresi tayini

30

30

Kan frotisi

5

5

Gram boyama

15

15

Sitolojik muayene(kulak,vagina)

10

10

Serolojik ve diyagnostik test kiti

5

5

Kültür ve sensivite testi

30

30

Dermotofit test

30

30

Dışkı muayenesi

5

5

Deri kazıntısı

10

10

İdrar muayenesi

20

20

Kan transfüzyonu

100

100

Buretrol transfüzyonu

10

10

Parenteral sıvı tedavisi

10

10

Subkutan sıvı tedavisi

5

5

Anjiocat uygulama

5

5

Jugular kateterizasyon

10

10

 

 

 

 

 

 

ÇİFTLİK HAYVANLARI MUAYENE ve KLİNİK İŞLEMLER ÜCRET TARİFESİ

Muayene ve Konsültasyonlar

TÜR

FİYAT

Muayene

At/Sığır

20

 

Tay/Buzağı

20

 

Koyun/Keçi

20

Kontrol

Tüm çiftlik hayvanları

10

Danışma+muayene+yol

Tüm çiftlik hayvanları

150

 

 

 

Gebelik Teşhisi

Rektal muayene

At/Sığır

20

Ultrason eşliğinde gebelik muayenesi

At/Sığır

30

Ultrason eşliğinde gebelik muayenesi

Koyun/Keçi

10

 

 

 

Laboratuvar Muayeneleri

Kan ve kan serumu alma

Tüm çiftlik hayvanları için

40

Süt ve süt serumu alma

 

40

Svap alımı

 

40

CMT

 

40

Deri kazıntısı alma

 

40

İdrar alma

 

40

Sistosentez

 

90

Gaita alımı ve muayenesi

 

55

Biyopsi alımı

 

55

EKG

 

65

Radyodiyagnoz

 

130

Endoskopi

 

220

Laparoskopi

 

220

İdrar muayenesi

 

65

Fizyolojik kan muayenesi

 

60

Mikroskobik kan muayenesi

 

55

Derinin lab. Muayenesi

 

100

Antibiyogram

 

120

Histopatolojik muayene

 

65

 

 

 

İlaç Kullanımı/Enjeksiyonlar

Oral

Tüm çiftlik hayvanları için

20

İnfüzyon

 

20

Epidural

 

10

Enjeksiyonlar

 

10

Vaginal sponge, prid vs. yerleştirme

At

30

Vaginal sponge, prid vs. yerleştirme

Sığır

10

Vaginal sponge, prid vs. yerleştirme

Koyun/keçi

5

Vaginal yolla uterusa oblet vs. konması

At,sığır,koyun,keçi

10

Mide sondalama

Tüm çiftlik hayvanları için

10

 

 

 

Anestezi ve Reanimasyon

Sedasyon

Tüm çiftlik hayvanları için

20

Lokal anestezi

 

30

Genel anestezi

 

30

Reanimasyon

 

10

 

 

 

Cerrahi Müdahaleler

Tüm ortopedik cerrahi operasyonları ve girişimleri

Tüm çiftlik hayvanları için

50

Tüm otolarengeal cerrahi operasyonları ve girişimleri

 

20

Tüm gastrointestinal cerrahi operasyonları ve girişimleri

 

50

Tüm oftalmik operasyonları ve girişimleri

 

20

Tüm yumuşak doku operasyonları ve girişimleri

 

30

Tüm dental girişimler

 

20

 

 

 

Doğum, Jinekoloji ve Suni Tohumlama

Genital organ muayenesi

Kısrak

10

Genital organ muayenesi

İnek

10

Genital organ muayenesi

Koyun/keçi

10

Genital organ muayenesi

Aygır

10

Genital organ muayenesi

Boğa

10

Genital organ muayenesi

Koç/teke

10

Sperm alma ve muayene

 

50

Erkek infertilite kontrol ve tedavisi

Boğa

50

Erkek infertilite kontrol ve tedavisi

Aygır

50

Erkek infertilite kontrol ve tedavisi

Koç/teke

10

Erkek infertilite kontrol ve tedavisi

Tavşan

5

Erkek infertilite kontrol ve tedavisi

Horoz

5

Dişi infertilite kontrol ve tedavisi

İnek

50

Dişi infertilite kontrol ve tedavisi

Kısrak

50

Dişi infertilite kontrol ve tedavisi

Koyun/keçi

10

Dişi infertilite kontrol ve tedavisi

Tavşan

5

Dişi infertilite kontrol ve tedavisi

Tavuk

5

Güç doğuma yardım

Sığır

50

Güç doğuma yardım

At

50

Güç doğuma yardım

Koyun/keçi

10

Fötotomi

İnek

55

Fötotomi

Kısrak

55

Fötotomi

Koyun/keçi

15

Prolapsus uteri

İnek

60

Prolapsus uteri

Kısrak

60

Prolapsus uteri

Koyun/keçi

20

Prolapsus vagina

İnek

30

Prolapsus vagina

Kısrak

30

Prolapsus vagina

Koyun/keçi

10

Sezeryan operasyonu

İnek

150

Sezeryan operasyonu

Kısrak

200

Sezeryan operasyonu

Koyun/keçi

70

Retrovaginal yırtık tedavisi

 

70

Retetio secundinarium

 

70

Torsio uteri

 

100

Kastrasyon

Boğa,aygır,koç,teke

50

Sekronizasyon

Sığır

50

Sekronizasyon

At

50

Sekronizasyon

Koyun/keçi

10

Suni tohumlama

Sığır

20

Suni tohumlama

At

30

Suni tohumlama

Koyun/keçi

10

Embriyo nakli

İnek

50

Embriyo nakli

Kısrak

75

Embriyo nakli

Koyun/keçi

25

Meme muayenesi

İnek

10

Meme muayenesi

Kısrak

10

Meme muayenesi

Koyun/keçi

5

Mastitis kontrolü ve tedavisi

İnek

10

Mastitis kontrolü ve tedavisi

Kısrak

10

Mastitis kontrolü ve tedavisi

Koyun/keçi

5

Meme ve meme başı operasyonları

İnek

30

Meme ve meme başı operasyonları

Kısrak

35

Meme ve meme başı operasyonları

Koyun/keçi

10

Not: Gerekli olan işlemlerde ayrıca anestezi, malzeme ve ilaç ücreti ilave edilecektir.

 

 

 

Otopsi Uygulamaları

Otopsi

At

150

Otopsi

Sığır

150

Otopsi

Koyun/keçi

150

Otopsi

Kanatlı

150

Otopsi

Tay/buzağı

150

 

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA BARIŞ AKGÜL
Güncelleme : 4.02.2020 12:06:04