Cerrahi

Büyükbaş, Küçükbaş, Pet hayvanları ve Egzotik Hayvanların muayene, teşhis ve tedavi hizmetleri

Genel cerrahi

Ortopedi

Göz hastalıkları ve cerrahisi

Diş ve ağız hastalıkları cerrahisi

Görüntülü tanı yöntemleri

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA BARIŞ AKGÜL
Güncelleme : 01.12.2017 12:51:14